3 โรคมะเร็งร้ายที่ผู้หญิงต้องระวัง

223

ปัญหาสุขภาพของผู้หญิงถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะแต่ละโรคที่เกิดขึ้น มักจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากผู้ชาย โดยจำเป็นที่จะต้องดูแล และรักษาอย่างใกล้ชิด เพราะพื้นฐานของร่างกายผู้หญิงล้วนมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากวันเด็ก สู่วัยเจริญพันธุ์ วัยผู้ใหญ่ และรวมไปถึงวัยสูงอายุ (หมดประจำเดือน) ซึ่งทุกการเปลี่ยนแปลงของผู้หญิงมักจะมีสัญญาณเตือนต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคร้ายบางอย่างที่ไม่คาดคิด

โรคมะเร็งที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิง

โรคมะเร็งทุกชนิด ที่ถือว่าเป็นโรคที่ร้ายแรงเป็นอย่างมากสำหรับร่างกายมนุษย์ ซึ่งก็มีมะเร็งบางชนิดที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นโดยตรงกับผู้หญิงทุกคน ที่ได้มีรายงานออกมาจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ที่ได้ชี้แจงเอาไว้ว่า ชนิดมะเร็งที่สามารถพบเจอได้กับผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ที่มีโอกาสพบเจอมาที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่งมะเร็งทั้ง 3 ชนิด  มีโอกาสที่ผู้หญิงทุกคนสามารถที่จะพบเจอได้ทั้งสิ้น ดังนั้น การรู้จัก และศึกษาเกี่ยวกับมะเร็งดังกล่าว ก็จะสามารถป้องกันตัวเองจากโรค และลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคต่าง ๆ ได้เป็นอย่างมาก

1. มะเร็งเต้านม

สำหรับโรคมะเร็งเต้านม ถือเป็นโรคมะเร็งที่สามารถพบเจอกับผู้หญิงในไทยมากที่สุดเป็นอันดับ 1 โดยความเสี่ยงต่อโรคที่จะเกิดขึ้น มีตัวเลขเฉลี่ยสูงขึ้นมาเรื่อย ๆ ตามอายุ โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นมาจากปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ พันธุกรรม การกลายพันธุ์ขของยีน การสัมผัสกับเอสโตรเจนในช่วงเวลาที่ต่อเนื่อง และรวมไปถึงการใช้ชีวิตที่ส่งผลเสียต่อการดูแลรักษาสุขภาพเป็นต้น

2. มะเร็งปากมดลูก

สำหรับโรคมะเร็งปากมดลูก ถือเป็นโรคมะเร็งที่สามารถพบเจอกับผู้หญิงได้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกคนที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ โดยกว่าร้อยละ 90 ของผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งปากมดลูก จะมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัส HPV ซึ่งไวรัสชนิดนี้จะสามารถติดต่อผ่านการสัมผัส ทั้งจากการมีเพศสัมพันธ์ และไม่ใช่เพศสัมพันธ์ ก็ได้ โดยที่ปัจจัยอื่น ๆ ที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคมะเร็งปากมดลูก ได้แก่ ผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 40-50 ปี ที่ผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาตั้งแต่อายุยังน้อย หรือเปลี่ยนคู่นอนบ่อย หรือปัญหาของระบบภูมิคุ้มกันที่เกิดการบกพร่อง เป็นต้น

3. มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

สำหรับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก ถือเป็นโรคมะเร็งที่สามารถพบเจอกับผู้หญิงได้มากที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ซึ่งความต่างของมะเร็งชนิดนี้ก็คือ ในปัจจุบันยังไม่มีการยืนยันถือสาเหตุที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงได้จากแพทย์ แต่พบว่ามีปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงที่สามารถเกิดมะเร็งชนิดนี้ ได้แก่ ผู้หญิงที่มีช่วงอายุระหว่าง 50 ปีขึ้นไป อาจจะเคยมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่มาก่อน รวมไปถึงการดื่มแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ ที่สำคัญคือกลุ่มคนที่ชอบอาหารที่มีไขมันสูง และไม่ค่อยรับประทานผัก ผลไม้ เป็นต้น

จะสังเกตได้ว่าการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ สามารถหลีกเลี่ยงปัจจัยในการกระตุ้นต่าง ๆ ที่จะเกิดเป็นความเสี่ยงของโรคมะเร็งได้แทบจะทุกชนิด ควรควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ และออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่สม่ำเสมอ และเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปีให้ครบถ้วน โดยเฉพาะการตรวจภายใน เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองหาเชื้อมะเร็งปากมดลูกทุก 3 ปี จะช่วยให้มีวิธีรับมือ และการดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ