ฤกษ์สร้างบ้าน ลงเสาเอก วันไหนเป็นสิริมงคล

230

การสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาสักหนึ่งหลังนั้น นอกจากการดูแบบบ้าน และดูในเรื่องของงบประมาณการสร้างบ้าน ให้เป็นที่ถูกใจเราแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นความเชื่อ และอยู่คู่กับวัฒนธรรมของไทยเรามาอย่างยาวนานนั่นก็คือ การดูฤกษ์สร้างบ้าน เพราะว่าคนไทยนั้นมีความเชื่อกันว่าหากได้ฤกษ์ในการปลูกบ้านดี จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยนั้นมีความสงบร่มเย็น มีความเจริญก้าวหน้า แต่หากสร้างบ้านโดยไม่ดูฤกษ์ยาม โดยที่วันสร้างบ้านอาจจะไปตรงกับฤกษ์ยามที่ไม่ดี ก็อาจจะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยนั้นมีความทุกข์ ร้อนใจ มีปัญหา มีอุปสรรคตลอดเวลา

ฤกษ์สร้างบ้าน คืออะไร?

ฤกษ์การสร้างบ้าน หมายถึง การหาวัน เวลา ที่มีความเป็นสิริมงคล สำหรับการทำพิธีลงเสาเอกในการสร้างบ้าน

ฤกษ์ในการปลูกบ้าน เดือนที่เป็นมงคล

 • เดือนอ้าย (เดือน 1) ทำมาค้าขายมีความเจริญก้าวหน้า กิจการรุ่งเรือง
 • เดือนยี่ (เดือน 2) สามารถป้องกันศัตรูได้
 • เดือนสี่ (เดือน 4) มีความสบายกาย สบายใจ มีโชคลาภเข้ามา
 • เดือนหก (เดือน 6) มีความประเสริฐ ได้เงินได้ทองอยู่เรื่อยๆ
 • เดือนเก้า (เดือน 9) หากรับราชการจะได้รับเงินจากการปูนบําเหน็จ แต่ถ้าไม่ได้รับราชการก็จะเจริญรุ่งเรืองในอาชีพ
 • เดือนสิบสอง (เดือน 12) ได้เงินได้ทอง และบริวารผู้ซื่อสัตย์

เดือนที่ไม่เหมาะกับการปลูกบ้าน ถือว่าเป็นฤกษ์ไม่ดี

 • เดือนสาม (เดือน 3) จะมีศัตรู มีภัยร้ายต่างๆเข้ามา
 • เดือนห้า (เดือน 5) จะเป็นทุกข์ มีความไม่สบายใจ
 • เดือนเจ็ด (เดือน 7) มีอันตรายต่อทรัพย์สิน อาจถูกลักขโมย
 • เดือนแปด (เดือน 8) เก็บเงินเก็บทองไม่ค่อยได้
 • เดือนสิบ (เดือน 10) จะได้รับโทษทางอาญา และเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยๆ
 • เดือนสิบเอ็ด (เดือน 11) จะถูกคนมาหลอกเอาสิ่งของที่เรารักไป

ฤกษ์สร้างบ้าน รายวัน

 • วันจันทร์ ปลูกบ้านได้ จะได้ลาภผลเข้ามา
 • วันอังคาร ห้ามปลูกบ้าน จะได้รับภัยอันตรายจากไฟ
 • วันพุธ ปลูกบ้านได้ ได้ลาภผลเข้ามาอยู่บ่อยๆ
 • วันพฤหัสบดี ปลูกบ้านได้ จะมีแต่ความสุข และได้ลาภผลต่างๆ
 • วันศุกร์ ห้ามปลูกบ้าน จะมีทั้งสุขและทุกข์เท่าๆกัน
 • วันเสาร์ ห้ามปลูกบ้าน จะมีเรื่องต่างๆให้ร้อนใจ และมีคนมาเบียดเบียน
 • วันอาทิตย์ ห้ามปลูกบ้าน สิ่งไม่ดี ความไม่เป็นมงคลต่างๆจะเกิดขึ้น

การได้ฤกษ์สร้างบ้านที่ดี ถือว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ผู้อยู่อาศัยที่จะได้เข้าไปใช้ชีวิตในบ้านหลังใหม่ และมันก็เหมือนกับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยที่จะต้องมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา และหากเราคิดดีทำดีด้วยแล้วมันก็จะส่งเสริมซึ่งกันและกันให้ที่อยู่อาศัยมีความมั่นคง และมีแต่ความสุขความเจริญ