ขั้นตอนการเช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ ป้องกันคนร้ายแฝงตัว

29

ปัจจุบัน เจ้าของกิจการ หรือ นายจ้าง จะจ้างลูกจ้าง มาทำงานที่บ้าน ก็ต้องตรวจสอบประวัติให้ดี เพราะมิจฉาชีพ มักแฝงตัวมา ซึ่งหลายครั้งที่มักเป็นข่าว ลูกจ้าง ฆ่านายจ้าง หรือ ชิงทรัพย์นายจ้าง ดังนั้น ทางสืบนครบาล มีวิธี “เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์” เช็คประวัติอาชญากรรม ตัวเอง ผ่านเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ หรือใช้เป็นการยืนยันตัวตน เพื่อสมัครงาน

เช็คประวัติอาชญากรรมออนไลน์ 

สำหรับนามบริษัทและหน่วยงานเอกชนที่นำข้อมูลของประชาชนมายื่นคำร้องขอตรวจสอบประวัติ เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว จึงต้องมีการตรวจสอบบริษัทและหน่วยงานเอกชนก่อนการให้บริการ โดยให้ยื่นเอกสาร เพียงครั้งแรก ครั้งเดียว เว้นแต่มีการเปลี่ยนแปลงรายการใด ให้แจ้งและยื่นเอกสาร เพิ่มเติมใหม่ เฉพาะรายการนั้น มีรายการนี้ 

1. หนังสือรับรอง 

2. หนังสือมอบอำนาจ (ติดอากรแสตมป์ 30 บาท ยื่นคำร้องและขอรับผล) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ (ตราประทับ) และผู้รับมอบอำนาจ (ไม่เกิน 3 คน )เพื่อระบุตัวตนในการติดต่อยื่นคำร้องและขอรับผลการตรวจสอบประวัติกับ กองทะเบียนประวัติอาชญากร 

3.แผนที่และภาพถ่ายที่ตั้งบริษัท 

หลังจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร ได้ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะให้บริการแก่บริษัทและหน่วยงามเอกชนต่อไป 

โดยการยื่นขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ด้วยชื่อ-นามสกุล ผ่านออนไลน์ที่ www.crd-check.com โดยมีขั้นตอนวิธีง่ายๆ ดังนี้ 

 1. เข้าเว็บไซต์ www.crd-check.com 
 2. คลิกตรวจสอบประวัติ
 3. กดเลือก “ยอมรับเงื่อนไข” และกดปุ่มตรวจสอบประวัติ
 4. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล 
 5. เลือกวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ เช่น เพื่อสมัครงาน ตรวจสอบประวัติตนเอง ขออนุญาตเข้าพื้นที่หวงห้าม
 6. เลือกจำนวนรายการประวัติที่ต้องการ (มีค่าธรรมเนียมชุดละ 100 บาท)

7. โหลดภาพหน้าบัตรประชาชน 1 รูป และภาพถ่ายใบหน้าคู่กับบัตรประชาชน 1 รูปใส่ในไฟล์ข้อมูลรูปภาพ

8. เลือกสถานที่รับเอกสาร กรุงเทพฯ (กองทะเบียนประวัติอาชญากร) หรือต่างจังหวัด (ศพฐ.1-10 หรือ พฐ.จว.) และระบุเลือกมารับด้วยตนเองหรือ มอบให้ผู้อื่นมารับแทน

9. ตรวจสอบความถูกต้อง และกดยืนยันเพื่อส่งข้อมูล

10. พิมพ์เอกสารการยื่นคำขอเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขั้นตอนตรวจสอบสถานะการขอ 

 1. หลังจากยื่นขอตรวจสอบประวัติแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์ www.crd-check.com กดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะ”
 2. เมื่อตรวจสอบสถานะแล้ว่า “อนุมัติแล้ว” ให้ไปรับผลการตรวจสอบประวัติฯ ณ สถานที่ที่เลือกรับผล พร้อมชำระค่าธรรมเนียม 100 บาท
 3. เอกสารที่ต้องเตรียมไปในวันที่รับผลตรวจประวัติ มี 2 กรณี
 • รับผลด้วยตนเอง พกบัตรประชาชนตัวจริง
 • มอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับ ต้องหนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 10 บาท และ สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจและสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ 

การตรวจสอบประวัติการรับพนักงานเป็นเรื่องไม่อยาก และอาจมีความจำเป็นสำหรับบางตำแหน่ง เช่น การเงิน บัญชี เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับบริษัทได้